LEK - LÄR

Lek och Lär:

 

Krypåldern 0-1 år:

Genom att se, känna och bita upplever Barnet omvärlden. Vårt basmaterial är enkelt, basfärgat,

bitvänligt och går att rengöra.

 

Barn 1-3 år:

Under denna period lär sig barnet att leka i grupp. Stapla klossar, enkla pussel och handdockor är några av

favoriterna. Finmotoriska övningar tränar upp hand- och fingerrörelse från grövre klossar till pärlor. Sortering tränar

upp den visuella perceptionen. T.ex. sortera efter storlek, färg och form. Materialet omfattar allt från enkla till mer

kvalificerade övningar. Att leka är små barn arbete.

 

Barn 3–5 år:

Kommunikation och språk stimuleras genom kreativitet och fantasi. Den fria leken är en viktig ingrediens

för den egna identiteten. Det är viktigt att skapa förutsättningar för rollspel. Sagor, Finger-och Handdockor

roar i denna ålder. Dockskåp med dockor stimulerar också till grupplek.

 

 

Barn 6-år och uppåt:

Inför skolstarten finns många olika material att välja, tex: Visuell perception: att tolka vad man ser som är

nödvändig för läs-och skrivinlärningen. Här börjar barnet bilda begrepp genom att observera, klassifiera och

beskriva. Här ingår: Logiskt tänkande: (räkna ut hur uppgiften skall lösas), Språkligt: (sekvenser, orsak-verkan)

Matematik: klockor, bråkcirklar och multiplikation.


Pussel och spel:

I kategorin pussel finns det olika svårighetsgrader alltifrån enkla knoppussel för de minsta från 1-år, till sekvenspussel

för de äldre. Antalet delar från endast några till över 100.

I kategorin Spel är indelningen samma som pusslen från enklare från ca 3-år till de svårare från 6-år och uppåt.