SENSORISKT

Sensoriskt material:

 

Känselmaterial:

Taktil perception ger utövaren en uppfattning om form och utseende. Materialets yta ger upplevelse

av egenskapen och hjälper till vid begreppsbildning. Genom att känna formen kan den lättare förstås.

 

Ljudmaterial:

Här finns rytm-instrument, ljudburkar, speldosor, ljudbollar, musikinstrument (även pentatoniska)

samt ljudspel. Stimulerar hörselsinnet.

 

 

Sinnesmaterial:

Mobiler, glitterrör och vindspel är några exempel på sinnesmaterialet. Massagebollar finns

även här. Upplevelsematerial för alla 5 sinnena ger materialet bredd för olika kategorier av

utövare i alla åldrar. Det är svårt att avgränsa sensoriskt material. Här finns även drakar.

 

 

Blåsmaterial:

Vårt blåsmaterial tränar upp munmotoriken och är ett utmärkt

hjälpmedel för språkträning.