LEK OCH LÄR

Lek och Lär:

 

Krypåldern 0-1 år:

Genom att se, känna och bita upplever Barnet omvärlden. Vårt basmaterial är enkelt, basfärgat,

bitvänligt och går att rengöra.

 

 

Grovmotorik och Lek 1-2 år:

Under denna period lär sig barnet att gå och att leka i grupp.  Stapla klossar, enkla pussel och handdockor är några av

favoriterna. Att leka är små barns arbete.

 

 

Finmotorik och Sortering 2-3 år:

Finmotoriska övningar tränar upp hand- och fingerrörelse från grövre klossar till pärlor. Sortering tränar upp den

visuella perceptionen. T.ex. sortera efter storlek, färg och form. Materialet omfattar allt

från enkla till mer kvalificerade övningar.

 

 

Rollek 3–5 år:

Kommunikation och språk stimuleras genom kreativitet och fantasi. Den fria leken är en viktig ingrediens

för den egna identiteten. Det är viktigt att skapa förutsättningar för rollspel. Sagor och finger-och handdockor roar

i denna ålder. Dockskåp med dockor stimulerar också till grupplek.

 

 

Räkna-och skriv 6-år:

Inför skolstarten finns många olika material att välja tex: Visuell perception: att tolka vad man ser som är

nödvändig för läs-och skrivinlärningen.

 

Logiskt tänkande: räkna ut hur uppgiften skall lösas.

Språkligt: sekvenser, orsak-verkan.

Matematik: klockor, bråkcirklar och multiplikation.

Materialet ska stimulerar och anpassas till individnivå.

Genom att observera, klassifiera och beskriva bildas begrepp.