KOGNITIVT

Kognitivt material:

 

Visuell perception:

Ett mycket viktigt moment i barns inlärning är den visuella perceptionen, att tolka synintryck och att

välja ut relevanta stimuli. Visuell perception står för 80 % av all inlärning. Svårigheter med att känna igen

föremål och deras relationer till varandra samt att uppfatta visuella symboler (siffror och bokstäver)

ger problem med läs- och skrivinlärning. Att åtgärda perceptionsstörning med hjälp av endast motorisk

träning fungerar ej. Däremot bör den ingå i en mer omfattande träning av kroppsuppfattningen.

För att skriva måste barnet ha rörelsemelodier (som styr handen att hamna rätt), samt automatiskt

återkopplande (för att veta var pennan finns).

 

 

Logiskt tänkande:

Här finns 3-dimensionella material som skall matchas med 2-dimensionella övningar,

allt från logiska cirklar till rörelse.

 

 

 

Språklig stimulans:

Här finns bl.a. språkmaterial, logisk ordningsföljd och sekvenser. Även upprepning

av meningar som återges av en "talande papegoja" ger stimulans.

 

 

 

Skriv- och Räknematerial:

Bygger på introduktion av symboler, ordningsföljd och finmotoriska övningar.

Här finns 3-dimensionella och taktila bokstäver ochsiffror fram till mer

avancerade övningar som räknestavar, multiplikation och bråk.

Även Montessorimaterial går utmärkt attkombinera med vårt

skriv- och räknematerial.