Sensoriskt material
Känselmaterial: Taktil perception ger utövaren en uppfattning om form och utseende. Materialets yta ger upplevelse av egenskapen och hjälper till vid begreppsbildning. Genom att känna formen, kan den lättare förstås. Ytterligare material finns även i andra kategorier.Ljudmaterial: Här finns rytm-instrument, ljudburkar, speldosor, ljudbollar, musikinstrument (även pentatoniska) samt ljudspel.Sinnesmaterial: Mobiler, glitterrör och vindspel är några exempel på sinnesmaterialet. Massagebollar finns även här. Upplevelsematerial för alla 5 sinnena ger materialet bredd för olika kategorier av utövare i alla åldrar. Det är svårt att avgränsa sensoriskt material. Därför finns ytterligare material med dessa egenskaper under andra kategorier.
Blåsmaterial: Vårt blåsmaterial tränar upp munmotoriken och är ett utmärkt hjälpmedel för språkträning.Kropp och rörelse: Balans, koordination och kroppsrörelser tillsammans med visuell perception har stor betydelse för barns utveckling och inlärning. Här finns även våra stora drakar att flyga med samt våra uppblåsbara hopphästar av hög kvalitet.