Lek och lär:
Krypåldern stimulerar barnets upptäckarförmåga. Detta gör barnet genom att känna, smaka, bita och manipulera materialet. Vårt material ger känsel- ljud- och ljusupplevelser.


Lek och Konstruera: Genom leken lär sig barnet förståelse för sig själv och andra. Självuppfattning är grunden för social utveckling. Under denna period lär sig barnet att gå och att leka i grupp. Material som kulbanor, träklossar etc, eggar och stimulerar små barn för bygglek där man känner, manipulerar och provar. Att leka är små barns arbete.

Finmotorik och Sortering: Genom att klassificera, observera och beskriva får barnet användbara begrepp. Finmotoriska övningar tränar upp hand- och fingerrörelse från grövre klossar till pärlor. Sortering tränar upp den visuella perceptionen. T.ex. sortera efter storlek, färg och form. Materialet omfattar allt från enkla till mer kvalificerade övningar.
Rollek: Kommunikation och språk stimuleras genom kreativitet och fantasi. Den fria leken är en viktig ingrediens för den egna identiteten. Det är viktigt att skapa förutsättningar för rollspel.

Dockhus och dockor: Materialet stimulerar olika företeelser och situationer i samhället och i familjen. Här finns bostadsmiljöer, olika familjer och yrken. Gruppleken stimuleras.

.
Hand- och Teckendockor: Dockor hjälper barnet att identifiera sig med andra. Språkligt suveräna och ger upphov till spontan kommunikation. Vardagssituationer liksom sagor kan framställas på ett stimulerande sätt. Handdockor och fingerdockor kan användas till ganska små barn. De ger barnet möjligheter att bearbeta sina egna upplevelser. Teckenspråksdockorna 98-101 och 98-102 var de första någonsin i Sverige. De har varma öppna ansikten vilket är viktigt för en teckendocka och de har rörlig tunga och mun. Dockorna kan allt vad den vuxna kan både språkligt och teckenmässigt. De har olika karaktärsdrag och är väl lämpade för rollek. Dockorna 98-1267 och 98-1277 är för mindre barn. Dessa dockor är oömma, har ögon av tyg och alla kläderna kan tagas av (knyt- och knäppövningar).

Pussel med eller utan knopp: Knoppussel med de mest elementära välkända sakerna i vardagen är de minsta barnens mest omtyckta. Här finns bl.a. några med bilder bakom, stående motiv och känselmotiv. De större barnen älskar sagopussel och sekvenspussel. Pusslen har olika svårighetsgrader med olika antal delar.

Ljud- och Magnetmaterial: Ljudpussel med knopp ljuder när pusselbiten placeras på sin plats. Magnetpussel finns i olika utförande. Här finns allt vårt material som har magnet. Från mycket enkla till logiskt svåra.

Spel: Vårt utbud är bl.a. allt från enklaste läggspel till tärnings-, blås-, kast- och ljudspel. Våra blåslotto tränar upp munmotoriken och är ett utmärkt hjälpmedel för språkträning.