Kognitivt material:
Visuell perception: Ett mycket viktigt moment i barns inlärning är den visuella perceptionen, att tolka synintryck och att välja ut relevanta stimuli. Visuell perception står för 80 % av all inlärning. Svårigheter med att känna igen föremål och deras relationer till varandra samt att uppfatta visuella symboler (siffror och bokstäver) ger problem med läs- och skrivinlärning. Att åtgärda perceptionsstörning med hjälp av endast motorisk träning fungerar ej. Däremot bör den ingå i en mer omfattande träning av kroppsuppfattningen. För att skriva måste barnet ha rörelsemelodier (som styr handen att hamna rätt), samt automatiskt återkopplande (för att veta var pennan finns). Vi för även specialpedagogiskt visuellt tredimensionellt perceptionsmaterial under menyn "Specialpedagogik".
 
Logiskt tänkande: Här finns 3-dimensionella 
material som skall matchas med 2-dimensionella övningar, allt från logiska cirklar till rörelse.
Språklig stimulans: Här finns bl.a. språkmaterial, logisk ordningsföljd och sekvenser.Även upprepning av meningar som återges av "talande djur".

Skriv- och Räknematerial: Bygger på introduktion av symboler, ordningsföljd och finmotoriska övningar. Här finns 3-dimensionella och taktila bokstäver och siffror fram till mer avancerade övningar som räknestavar, multiplikation och bråk. Även Montessorimaterial går utmärkt att kombinera med vårt skriv- och räknematerial.